כל ישראל חברים

02-6235034
ayalas@kiah.org.il
רחוב יפו 99, ירושלים
קישור

'כל ישראל חברים' הוא ארגון חינוכי-חברתי, שנרתם לקידום חברה ערכית ושוויונית ולביסוס חינוך איכותי לכלל ילדי ישראל בשני תחומים – מצוינות חינוכית וחינוך יהודי חברתי. החינוך ניתן לכלל התלמידים בישראל וללא קשר למעמד כלכלי-חברתי או למקום מגורים.

הארגון פועל כיום ביותר מ-90 בתי-ספר בחינוך הממלכתי-דתי בחינוך הפורמאלי, מעורב ותורם למעל  50,000 תלמידים. הוא מפעיל גם מעל 40 קבוצות סטודנטים, מתנדבי שנת שירות, קהילות וקבוצות מנהיגות במרחב הקהילתי-ציבורי; שותף במכון להכשרת מורים, ברשת 'דרכא', בכפר הנוער 'מקווה ישראל' ובבתי הספר ההיסטוריים של 'אליאנס' בארץ.