אפק - האגודה הישראלית ללימוד תהליכים ארגוניים וקבוצתיים

09-9581515
ofek-opg@actcom.co.il
ת.ד. 671 הרצליה 4610601
קישור

אפק (ראשי תיבות של ארגון, פרט קבוצה) נוסדה בשנת  1986והיא חברה לתועלת הציבור אשר שמה לה למטרה לחקור יחסים בתוך קבוצות וארגונים וביניהם, תוך יישום שיטת החקירה וההתבוננות הייחודית של מסורת יחסי הקבוצות של טביסטוק. גישה זו מאפשרת הבנה של הארגון כמערכת פתוחה, ומדגישה מרכיבים סמויים, בלתי-רציונליים, רגשיים ולא-מודעים שהינם חלק מתהליכים קבוצתיים, ארגוניים וחברתיים. הנחת היסוד שמנחה את אפק היא שהתעלמות ממרכיבים אלה פוגמת ביעילות של קבוצות ושל יחידים הנוטלים תפקידים בארגונים, ושרכישת מיומנויות בזיהוי תהליכים לא מודעים בקבוצה עשויה לתרום לנטילת תפקידים מתוך סמכות, אחריות ויצירתיות.

מאז היווסדה אפק ארגנה סדנאות יחסי קבוצות בינלאומיות בשיתוף עם מכון טביסטוק בלונדון. כמו כן לאפק סדנאות בעברית, סדנאות מותאמות לנושא או לארגון, ימי עיון ופעילויות נוספות לחברים ולקהל הרחב.

לאתר אפק:

http://www.ofek-groups.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1