מעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית

03-6482579
info@maala.org.il
הרוגי מלכות 11, ת"א, 69714
קישור

מעלה - מובילים לאחריות תאגידית

תועלת עסקית כחלק מתועלת חברתית

ארגון גג של כ- 130 מהחברות הגדולות במשק לקידום אחריות תאגידית בישראל, אשר קם ב- 1998. הדיון ברשת העסקים במעלה מאפשר למידה מהפרקטיקה, הכשרה לניהול התחום, בנצ'מארקים עולמיים ומקומיים וחדשנות ויזמות בתחום.

השנה מודגשים אתגרים של התנהלות עסקית הוגנת לצד פיתוח מודלים של תועלת עסקית המשיאה גם תועלת חברתית.

מעלה חברה ברשת עולמית של ארגוני עסקים המקדמים אחריות תאגידיתבהם: BSR ,  CSR 360 ,UN  Global Compact.


מעלה מתפעלת משנת 2003 את דירוג מעלה המדרג חברות ציבוריות ופרטיות בישראל על פי קריטריונים של אחריות תאגידית. בשנת 2005 השיקה מעלה את "מדד מעלה" בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

 

כחלק מתהילך ההכשרה לתחום, מפעילה מעלה מדי שנה, בשיתוף עם BDO זיו האפט, אתקורס מנהלי אחריות תאגידית.

 

 

 

 

מעלה קיבלה את "תו מידות לאפקטיביות"