עמותת גלאופ

089701324
gallopbat@gmail.com
חוות המרחב הפתוח, כפר שמואל

 

עמותת גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות עוסקת בטיפול באוכלוסיה של בעלי צרכים מיוחדים ונוער בסיכון באמצעות שיטה שפותחה על ידי ד"ר עופר  קומורובסקי, המתבצעת בחוות סוסים טיפולית בכפר שמואל. השיטה מבוססת על שיטת  המרחב הפתוח, המקדמת שינוי אישי, קהילתי וחברתי על פי התפיסה שהמגבלה של המטופל מהווה בעצם את עוצמתו. מטופלים רבים של החווה מנהלים כיום אורח חיים עצמאי ובלתי תלוי, שמחת החיים חזרה אליהם והנטל על המשפחות קטן באופן משמעותי.

 

לשיטה ארבעה מרכיבים ייחודיים:

טיפול במרחבי הטבע  בשילוב  בעלי חיים

פעילות משותפת  לאנשים מרקעים שונים

רכיבה ספורטיבית לצד רכיבה טיפולית

קיומה של קהילה מקבלת ותומכת.

פעילות העמותה: