המרכז הבין תרבותי לירושלים

02-6728040
vardit@jicc.org.il
מעלה שז"ך הר ציון,ירושלים
קישור

מטרת המרכז הבין תרבותי לירושלים היא לסייע לתושבי העיר, על זהויותיהם השונות,להיות לשותפים פעילים ואחראים בבניית קהילותיהם.

לצורך זה,המרכז יוזם,מפעיל ומעודד תוכניות המקדמות דיאלוג קהילתי בין תושבי ירושלים ופרוייקטים שונים המסייעים לתושבים.