המרכז לחיים עצמאיים ת"א-יפו

035257001
info@cil.org.il
טשרניחובסקי 17, ת"א-יפו.

המרכז לחיים עצמאיים ת“א-יפו הוא פרויקט מיסודם של עמותת ”בקול“ ומסד נכויות (שותפות של ג'וינט ישראל, משרדי הממשלה וקרן משפחת רודרמן). זהו מיזם קהילתי המנוהל על ידי אנשים עם מוגבלות, שמטרתו הרחבת ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.