המדרשה לחקלאות פרמקלצ'ר

054-4547378
permacollege@gmail.com
קיבוץ עמיר 209 ד.נ גליל עליון 12140

המדרשה לחקלאות פרמקלצ'ר הוקמה בכדי לקדם גינון מזון וחקלאות קהילתית בישראל. אנו מכשירים קהילות (לדוגמא פרויקט גינה בכל קיבוץ) ואנשים במגוון מסגרות  וכן מפעילים חווה לימודית בקיבוץ עמיר אשר נועדה להמחיש את הבאת אספקת המזון קרוב יותר הביתה.