העמותה למען הקשיש בית שמש

02-9917291
seniorbs11@gmail.com
רח' המשלט 17, בית שמש 9901350

העמותה למען הקשיש בית שמש נוסדה לפני כ- 32 שנה ומפעילה את "מרכז היום לקשיש" בבית שמש כ- 27 שנים לכלל אוכלוסיית הקשישים. העמותה מציעה את מבנה מרכז היום לקשיש ברחוב המשלט 17 בבית שמש. לעמותה יש אישור ל"נותן שירותי סיעוד" במרכז יום ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

העמותה מספקת שירות כ"מרכז יום לקשיש", לקשישים המופנים אלינו, מביטוח לאומי, ממשרד הרווחה, ממשרד הביטחון ופרטיים. לעמותה יש אישור ISO 2008 : 9001 בתחום הפעילות: מרכז יום לקשיש. לעמותה יש מעל 30 עובדים ומטפלים המועסקים במרכז היום לקשיש.