גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע

03-6244120
info@gisha.org
הרכבת 42 תל אביב
קישור

גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע - הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת 2005 ומטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה, המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, מפעילות רשויות הביטחון והצבא של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 4.1 מיליון פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם. הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן.

ארגון גישה פועל במישור המשפטי והציבורי לשם שינוי מצב זה.

במישור המשפטי, פונה ארגון גישה לרשויות המדינה ולבתי משפט בשמם של אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות. בהתדיינויות המשפטית, הארגון מתבסס על המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם והמשפט ההומניטרי.

במישור הציבורי, פונה הארגון לכלל האוכלוסייה ולמעצבי דעת הקהל באמצעות פרסומים בכלי התקשורת השונים, על מנת להגביר את המודעות והרגישות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. כמו כן, הארגון פונה באופן ישיר למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בכירים, על מנת לקדם מדיניות הנותנת ביטוי הולם לזכויות אדם.

משום שחופש התנועה הינו תנאי מוקדם למימוש זכויות יסוד נוספות, לפעילות גישה השפעה רחבה על הבטחת גישה לחינוך, למקורות פרנסה, לטיפול רפואי ולאיחוד משפחות עבור תושבים פלסטינים.

בגישה עובד צוות מקצועי, ובהנהלת הארגון מכהנות דמויות מרכזיות מתחומי המשפט והאקדמיה.

ארגון גישה הוא עמותה עצמאית, בלתי-תלויה וללא מטרת רווח הרשומה כדין בישראל. הארגון ממומן מתרומות מהארץ ומחו"ל.

 

*מתוך האתר