אדם המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג

02-6448290
info@adaminstitute.org.il
יער ירושלים (מרכז ציפורי), ת"ד 3536, ירושלים 91033
קישור

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה נוסדה בשנת 1987 ופועלת מאז בקרב אזרחי ותושבי מדינת ישראל, היהודים והערבים - ילדים, בני נוער ומבוגרים. המדרשה יוזמת ומקיימת פעילויות ותכניות במערכת החינוך הפורמלית, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומחלקות חינוך עירוניות. כמו כן מקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה, בארץ ובחו"ל.

התכניות מודולריות ומותאמות לשונות הגילאית, התרבותית והלאומית. הפעילויות מתקיימות במסגרת ימי עיון, סמינרים, כנסים אזוריים, ארציים ובינלאומיים. הן כוללות הכשרה והעשרה מקצועית, מפגשים רב-תרבותיים ורב-לאומיים, עידוד וליווי יוזמות של קבוצות ויחידים לשינוי חברתי ערכי. המרחב האינטרנטי הוא אמצעי נוסף דרכו המדרשה פועלת ליצירת מרחב פתוח לציבור לחילופי מידע וקידום דיונים חינוכיים וחברתים.

תכניות הלימודים, המתודות והמאמרים של המדרשה פורסמו ויצאו לאור בספרים וכתבי עת, בעברית ובערבית (חלקם תורגמו גם לאנגלית ולגרמנית).

בארגון עובדים יחדיו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, נשים וגברים כפועל יוצא של המדיניות והחזון החברתי והחינוכי.

המדרש ה הינה עמותה ציבורית רשומה ומספרה 580115541. היא מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).