מכון עזריאלי

09-9705900
hila@azrieli.org
מדינת היהודים 89 הרצליה
קישור

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הינה התכנית ייחודית והוליסטית המיועדת לתלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ומלווה את התלמיד בשלוש שנות לימודיו בחטיבת הביניים בשלושה מעגלים.


 


התכנית מצמצת פערים לימודיים, מחזקת כישורים חברתיים ואת אישיות התלמיד, כשההורים  שותפים  בסדנה ייחודית המקנה להם שיטות לימוד לעבודה עם ילדיהם ודרכים לשיפור מערכת היחסים המשפחתית והבית ספרית.