מועצת ארגוני הילדים והנוער(ע"ר)

052-5347067
shlomicastro@gmail.com
תל אביב

מועצת ארגוני הילדים והנוער הוקמה בשנת 2014 ביוזמת מנכ"לי ארגוני הילדים והנוער בישראל ובתמיכת משרד החינוך. המועצה הינה הגוף היציג של הארגונים המוכרים בישראל כארגוני הנוער הפועלים בתחום החינוך, וככזו פועלת על בסיס שותפות מהותית ואמונה בצדקת הדרך, לאפשר לארגוני הילדים והנוער להתקיים, להשפיע ולממש את החזון ביחד ולחוד. כיום חברים במועצה 17 ארגוני ילדים ונוער המובילים בישראל ומטרתנו: 

לפתח תשתיות ושותפויות בזירה החינוכית חברתית

לאפשר מרחב חינוכי משמעותית לכל ילד,ילדה, נער ונערה בישראל

העצמת ארגוני הילדים והנוער כמובילים אחראים לעיצוב החברה הישראלית כחברת מופת

לשלב את כלל בני הנוער בישראל בעשייה חברתית-ערכית ככלל ובארגוני הילדים והנוער בפרט