ויצו לב הדסים

077-3308585
netta.cohen@wizo-hadassim.org.il

חברה ציונית- הומניסטית , המבוססת על שוויון הזדמנויות בדגש על חינוך ורווחה לנשים, ילדים ונוער  תוך שיתוף פעולה עם יהדות התפוצות.