קדימה מדע

1800071170
naomi.levi@km2007.org
http://www.kadimamada.org/
קישור

World ORT קדימה מדע הוקם בישראל בשנת 2007 ע"י ארגון World ORT, ארגון חינוכי בינלאומי הפועל ברחבי העולם. World ORT קדימה מדע פועל בישראל כחברה לתועלת הציבור ללא כוונות רווח. פעילות הארגון מתמקדת במועצות וערים הנמצאות בפריפריה גיאוגרפית, בצפון ובדרום, בשיתוף פעולה מלא עם משרדי ממשלה, ערים, רשויות ומועצות אזוריות. כ 30- בתי ספר מסונפים לארגון ועובדים בשיתוף פעולה עם הארגון. בתי הספר בהם פועל הארגון מייצגים את כל המגזרים במערכת החינוכית בישראל.