רוח נשית

072-2507770
oritr.ruach@gmail.com
קישור

'רוח נשית' חותרת לקדם את כוחן הכלכלי של נשים נפגעות אלימות בישראל, מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות לצדק מגדרי ושוויון תעסוקתי-כלכלי.

'רוח נשית' מאמינה שקיים קשר הדוק בין אלימות נגד נשים לבין בידודן החברתי, נחיתותן המעמדית ותלותן הכלכלית וכי יציאתן ממעגלי האלימות כרוכה בביסוס עצמאותן הכלכלית.

'רוח נשית' מאמינה כי קידום כוחן הכלכלי של נפגעות אלימות מחייב פעולה רב מערכתית הכוללת: העלאת המודעות הציבורית לבעיה זו ולקיחת אחריות חברתית לפתרונה, יצירת תשתית של שיתוף פעולה וסולידאריות בין נשים נפגעות אלימות לבין ארגונים בחברה האזרחית, הקהילה המקצועית והעולם העסקי.

מאות אלפי נשים בחברה הישראלית הן נפגעות אלימות פיזית, מינית, נפשית וכלכלית. לאלימות נגד נשים השלכות קשות על חייהן של הנשים. אלימות כלפי נשים והשלכות האלימות משבשות את יכולתן של הנשים לרכוש השכלה ומקצוע, להשתלב בשוק העבודה, להתמיד בעבודתן, להתקדם ולממש את כישוריהן. כך נפגעת יכולתן לפרנס את עצמן ואת ילדיהן, רבות מהן נאלצות לחזור אל הסביבה האלימה ממנה נמלטו, ומעמדן בחברה מונצח.
משרד: 072-2507770
www.ruach-nashit.org.il
רוח נשית בפייסבוק
http://www.facebook.com/ruach.nashit