אחריי! לבגרות

052-5405556
mathomatix@gmail.com
קישור

מרכזי לימוד המגישים בני נוער אשר אינם מצליחים לממש את יכולתם הלימודית לבחינת הבגרות ברמת 3 יח"ל במתמטיקה. תכנית ההכנה לבגרות יוצרת אצל החניכים תחושת מסוגלות עצמית שתאפשר להם חווית הצלחה לימודית ורכישת מיומנויות, לצד העתקת מרקם ההצלחות לכלל מישורי החיים.