מוסדות חינוך ותרבות

037234112
liade@mosdot.co.il
יגאל אלון 55 תל אביב

החברה למוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב, נוסדה על ידי, המגבית
המאוחדת לישראל בע"מ. החלה את פעילותה בדצמבר 1979.
מאז היווסדה, עוסקת החברה בניהול מוסדות ציבוריים-חברתיים, מרכזים בעיר
תל אביב- יפו. החברה פועלת במגוון רחב של פעילות בתחומי הקהילה,תרבות, ספורט,
מוסיקה, מחול ואומניות הבמה, תנועות נוער, קידום נוער ומכלול השירותים החברתיים כגון
רפואה ציבורית,קשישים, ועוד.