שלומית - עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי

03-6129202
jude@shlomit.org.il
מנחם בגין 16, רמת גן
קישור

עמותת "שלומית" הוקמה בשנת 1993 ביוזמתו של יו"ר העמותה מר עמי ברגמן ומייסדת העמותה והמנכלי"ת הראשונה, הגב' חיה שמואל ז"ל.

משחר הקמתנו, אנו פועלים להבטחת שוויון הזדמנויות לשירות לאומי ואזרחי ולזכויות המוקנות בגינו עבור צעירים וצעירות, אזרחי ישראל, שהינם בעלי פטור משרות צבאי, המסוגלים להתנדב, לתרום ולהיתרם.

העמותה מציעה מגוון רחב של פתרונות לצעירים וצעירות, חילוניים, שאינם מגויסים לצה"ל מטעמים רפואיים ואחרים כגון: נפגעי נפש, עיוורים ולקויי ראייה, בעלי מוגבלות פיזית, שכלית והתפתחותית, חרשים וכבדי שמיעה, נערות במצוקה, נוער בסיכון ונוער מנותק, כמו גם לבנות מסורתיות ודתיות ולמתנדבים ומתנדבות בני מגזר המיעוטים: מוסלמים, נוצרים בדואים, צ'רקסים ודרוזים.

"שלומית" הינה חלוצה בהפעלת שירות אזרחי לבנים יהודים לבני המגזר הערבי. זכותם לשרות לאומי ואזרחי ולזכויות המוקנות בגינו, הובטחה לאחר מאבק ציבורי ומשפטי ממושך שניהלנו, לרבות פנייה לבג"צ באמצעות האגודה לזכויות האזרח בשנת 1996.
שלומית, הינה עמותה פלורליסטית א-פוליטית, הרואה את המתנדב במרכז, המבוססת על ערכים אוניברסאליים, המדגישים חיים דמוקרטיים חופשיים, סובלנות הדדית, אזרחות שוויונית, אחריות וסולידריות חברתית. זאת במקביל לערכים הלאומיים ולערכים התרבותיים, המאפיינים את בנות ובני השירות ואת הסביבה בה הם משרתים.

ערכים אלה הינם אבני הדרך על פיהם פועלים כל גורמי הניהול והביצוע בעמותה, ואותם הם שוקדים להנחיל לכל בנות ובני השירות, המשרתים בעמותה. בכך רואה העמותה את תרומתה להעצמת השלם המשותף ולקטנת המבדל והמפריד, הנובע מהחיים בחברה הישראלית, רבת הקטבים והתרבויות.

צוות העמותה:
צוות העמותה מונה כ-105 אנשי מקצוע איכותיים, כש-80 מתוכם הם רכזות ורכזים אזוריים, יהודים וערבים וכן מנהלות מחוזיות שלכולם השכלה אקדמאית מתחומי החינוך, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, יעוץ חינוכי ועוד.
הרכזת (כמו גם הרכז) היא ליבה הפועם של עמותת שלומית והיא האחראית ליישום חזון ומטרות העמותה באזורה.

תחומי אחריות:
איתור, השמה, ליווי והעצמת המתנדבים משלב המועמדות ועד סיום השירות – "המתנדב במרכז"
פיתוח, בנייה, שימור והרחבת האזור באמצעות שיווק, הסברה וקשרי קהילה – "האזור במרכז"
יישום תהליכי בקרה ומעקב – "הארגון במרכז".

כישורים וידע נדרשים לתפקיד הרכזת:
יחסי אנוש טובים המבוססים על רגישות בינאישית, תקשורת איכותית וייצוגיות.
גמישות תפקודית המאפשר תנועה בין משימות, אנשים ותחומי פעילות מגוונים.
עצמאות ניהולית עם ראייה מערכתית, יוזמה, יכולת תיעדוף, ארגון וסגירת קצוות.
נכונות לשיתופי פעולה ועבודה בצוות.
יכולת למידה מתמדת. אוריינטציה שיווקית.

שלומית במספרים:
כיום משרתים בעמותה כ-3,200 מתנדבים ומתנדבות לשירות לאומי אזרחי, הפועלים בכ-240 יישובים בכל רחבי הארץ.
מאז הקמתה שירתו בעמותה כ-35,000 מתנדבות ומתנדבים, יהודים וערבים, חילונים, מסורתיים ודתיים.
תחומי הפעילות של המתנדבים: חינוך, רווחה, בריאות, עליה, הדרכה, בטחון ובטחון פנים, אזרחים ותיקים ועוד.

"שלומית" הינה גוף מוכר להפעלת מתנדבים לשירות הלאומי אזרחי ומפוקחת על ידי הרשות לשירות לאומי אזרחי ועומדת בכל התנאים הנדרשים לניהול תקין.

כיום מנהלת את העמותה הגב' ארנה קוטלר בעזרתם ובתמיכתם של חברי הועד המנהל ושל הצוות המקצועי.