מרכז נעמי לשיקום

035151152
merkaz.naomi@gmail.com

מרכז נעמי לשיקום הינו מרכז שיקום תעסוקתי והינו חלק מהמרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו, שנמצא בדרום תל אביב