חקלאות חברתית ישירה

0508844305
amitash33@gmail.com
קישור

חקלאות חברתית ישירה פועלת כארגון ללא מטרות רווח השם לעצמו מטרה לצמצם את פערי התיווך בין החקלאי לצרכן, להפעיל רשת שווקי חקלאים בפריסה ארצית ולמען פרנסתם בכבוד של חקלאי המדינה.