מרכז לאודר לקידום תעסוקה בנגב

050-6784467
pnina@torhamidbar.org.il
חטיבת הנגב 37 באר שבע

"מרכז לאודר" מרכז תעסוקה בנגב קם מתוך הצורך לתת מענה לאתגר של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה למוצא עבודה בנגב עקב מחסור בניסיון תעסוקתי רלוונטי והיכרות מועטת עם מעסיקים, גורמים והזדמנויות בנגב. לאור זאת, בכל שנה הנגב מאבד הון אנושי יקר, אשר בוחר לא להשתקע בנגב ולהקים את ביתו כאן.
מרכז לאודר פועל על פי תפיסת עולם של סולידריות תעסוקתית, המאמינה כי שותפות המעסיקים בפתרון בעיות התעסוקה הינה משמעותית לשילובם של אקדמאים בעולם התעסוקה ולבניית קהילה בעלת חוסן תעסוקתי.