פותחים עתיד בע"מ

0526091419
chens@youthfuture.org
הזית 1

פותחים עתיד- חזון ומטרות

" פותחים עתיד" נוסדה בשנת 2006 כפרויקט חדשני של הסוכנות היהודית והפכה לתוכנית ייחודית ומובנית הפועלת כיום בהיקף כלל ארצי ומצליחה לסחוף ילדים, משפחות ויישובים שלמים בעקבות החזון של שינוי חברתי.

חזונה של "פותחים עתיד" הוא להעניק לכל ילד ומשפחה בסיכון בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, את הביטחון, ההזדמנות לצמוח, להצליח ולממש את הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם.

המטרה המרכזית- לטעת בכל ילד וילדה את האמונה כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות. פיתוח של יכולות אלה , תוך שילוב של מבוגר משמעותי, הנגשת השירותים החברתיים הזמינים והרחבתם, עידוד מעורבות משפחתית ויצירת סביבה חינוכית תומכת, מסייעים לילדים לפתח דימוי עצמי חיובי. האמונה ביכולתם לשאוף ואף להגשים את המטרות שהציבו, מאפשרת למשתתפים בתוכנית לעבור מתלות לעצמאות ולפרוץ את מעגלי העוני והסיכון.

מי הם קהלי היעד של התוכנית?
פותחים עתיד החלה לפעול בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל- בגליל ובנגב, לפני כ- 5 שנים. התוכנית פונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. הילדים מאותרים ע"י שירותי החינוך והרווחה ביישוב ונבחרים על פי הערכת סיכוייהם להצליח במסגרתה.

משך ההשתתפות בתוכנית הוא כשלוש עד חמש שנים. נערים אשר הגיעו לנקודת הסיום של התוכנית ישולבו בתוכנית במשך אשר נועדה ליצור רצף עד לגיל הגיוס.

עקרונות מנחים - מה מייחד את פותחים עתיד?
"הנאמן" הוא תפקיד חברתי חדש שמהווה גורם מפתח בהצלחת התוכנית. הנאמן הוא " מבוגר משמעותי" המהווה מודל לחיקוי עבור הילדים, על בסיס קשר של הקשבה , נוכחות, סיוע בתמיכה.

תפקידיו של הנאמן:
ברמה הפרטנית- הנאמן מעצים ומחזק את הילד ואת אמונתו ביכולותיו. העבודה ' אחד על אחד' עם הילד, כוללת הכרות מעמיקה איתו, עם משפחתו ועם הצוותים הטיפוליים והחינוכיים הסובבים אותו. הנאמן בונה עם הילד ועם בני משפחתו תוכנית עבודה אישית המקנה לו את הכלים להגדרת מטרות אישיות ומנחה אותו בדרך להשגתן. בתוכנית העבודה האישית נבחנים הישגיו של הילד ומשפחתו במרוצת הזמן.

בקבוצה- כל נאמן עובד עם שישה עשר ילדים בקבוצה המשמשת מסגרת חברתית תומכת ומלמדת עבור הילד. דרך העבודה הקבוצתית מסייע הנאמן לילד לפתח כישורים חברתיים. בנוסף, ניתנים לילדים כלים להתמודדות עם אלימות, פתרון קונפליקטים, פעילות למען הכלל והקהילה והשגת מטרות כקבוצה.

מול המערכות השונות- הנאמן ממלא תפקיד של מגשר, מקשר ו "מתכלל" - הוא עוסק בהנגשת משאבים ושירותים קהילתיים לילד ולמשפחתו, מול מסגרות כמו בית הספר, מערכות החינוך הסלתי פורמאלייות, שירותי הרווחה ועוד.

כיום פועלים ברחבי הארץ כ- 350 נאמנים - חלוצים חברתיים, מחוייבים לתפקידם, בעלי השכלה אקדמאית, לרוב בני- היישוב, העוברים הכשרה ייחודית לתוכנית ומשמשים בתפקידם במשרה מלאה.