עמותת מקור - מוזיקה לבני נוער בסיכון

03-5500600 / 052-4526700
amutatmakor100@gmail.com
רח' בן-שמן 4 תל-אביב
קישור

מוזיקה היא חוק מוסרי - היא נותנת כנפיים לשכל, נפש ליקום, מעוף לדמיון, קסם לעצבות, חיים להכל.
(אפלטון)

עמותת מקור היא גוף ללא כוונת רווח הפועל במטרה ליזום, ליצור ולאפשר פעילויות לקידום נוער בסיכון באמצעות מוזיקה.

בנוסף פועלת העמותה על מנת לקדם מיזמים מוזיקליים מקוריים בעלי ערך חברתי ו/או תרבותי.

העמותה רואה במוזיקה כלי לקידום מטרות חברתיות.
חזונה מושתת על אמונה והכרה עמוקה בכוחה של המוזיקה לחולל שינוי בקרב בני הנוער.
להעניק לנער המתבגר, שצמח בסביבה של מצוקה, עוגן משמעותי בחייו. לתרום הן להעצמתו האישית והן לחיבורו לקהילה שסביבו, ואף לייצר מסוגלות תעסוקתית בתחום.

תחומי הפעילות של העמותה:
1. אופק מוזיקלי - הקמה והפעלה של מרכזים מוזיקליים להעצמת נוער באמצעות מוזיקה

2. תכנית של"ם (שירות לאומי מוזיקלי)

3. פר"ח (פרויקט חונכות) מוזיקלי