כתף לכתף

052-4577717
ellab@katef.org.il
קישור

החזון שלנו נובע מתוך ההבנה שהתמודדות עם סוגית העוני מחייבת אמונה בחזון ואמונה שהוא פורץ דרך. אנחנו מאמינים שהחזון שלנו יכול לחולל שינוי ושהוא משפיע על המשפחות בתהליך המשמעותי שהן עוברות.

אחד הדברים שאנו מאמינים בהם הינו שנזקקות זה אינו גורל, אדם מעדיף להיות במקום המעניק והנותן, בעל הבחירה בחייו ולא רק זקוק ומקבל. התפיסה הזו יוצרת כאשר באים באופן נכון אל המשפחות אופק ומוטיבציה לשינוי. לרוב, לאחר שמתגלה החסם שמונע מאותה משפחה להתקדם היא מצליחה לפרוץ גבולות ולחולל שינוי. הדבר מתרחש כי היא רוצה ומעוניינת בכך, זהו הטבע האנושי של האדם להתקדם ולשאוף לאיכות חיים גבוהה יותר.
אנו מאמינים כי השינוי שהמשפחות עוברות מתרחש בתחום התודעתי,רגשי, נפשי וכי ההשלכות של שינוי זה מתבטאות בפועל בבניית תוכנית עבודה מוגדרת עם יעדים ברורים המאפשרים לאותה משפחה לעבור מחסומים, להבין כי היא יכולה לשאוף ליותר ואף לקבל זאת. התוצאה הינה שדרוג מקום התעסוקה, העלאה בהכנסה, כניסה לעולם האקדמאי, זוגיות בריאה יותר, שיפור איכות החיים ועוד.
בין מטרותינו:
התמודדות עם סוגית העוני בישראל על ידי נתינת מענה למשפחות בעלות פוטנציאל לשיקום ועצמאות.
יצירת שינוי מהותי אצל המשפחה בהתאם למודל של כתף לכתף ובהתאם ליכולת ותפיסת המשפחה.
הטמעת השינוי בתוך החיים של המשפחה ומניעת רגרסיה.
עבודה משותפת של מנחה המשפחות והמשפחה ליצירת אופק ועתיד טוב יותר עבור כל משפחה באופן ספציפי.
יעדי העמותה נמדדים בהתאם לתוכנית העבודה שכל משפחה מציבה לעצמה ובהתאם למדדי ההצלחה אותם קבעה העמותה לשנה ראשונה של ליווי משפחה ולשנה שנייה. בשנת 2007 קבעה העמותה מדדי הצלחה בתחומים של אנ"חת רווחה. להלן מספר דוגמאות בכל תחום להמחשת מדדי הצלחה אלו:

איכות חיים: לכל המשפחות יהיו מכשירי חשמל בסיסיים, 40% מהמשפחות יעברו סדנת הורות או טיפול זוגי / משפחתי או סדנת העשרה.
ניהול תקין ומיצוי זכויות: כל המשפחות יעברו תהליך שיקוף המצב הכלכלי הקיים ותוכנית הבראה והובלה לשינוי לשם הגעה לאיזון כלכלי. 60% מהמשפחות יגיעו לאיזון בין ההכנסות להוצאות, לכל המשפחות תיבנה תכנית כלכלית לשנתיים ולפחות 60% מהמשפחות יצמצמו חובותיהם ב20% לפחות. בתוך שנה 90% מהמשתתפים יכירו את זכויותיהם ויתחילו לפעול למימושן, 75% מהמשפחות שאינן ממצות זכויותיהן ימצו לפחות זכות אחת בתוך שנה וחצי.
חינוך: 35% מהילדים ישתתפו בחוג העשרה/סדנה אחת לפחות. 30% מהילדים יקבלו תגבור לימודי לשיפור ההישגים.
תעסוקה: 60% מהמשפחות יגדילו הכנסותיהן ב 20% לפחות, מבין הלא מועסקים- 25% ישתלבו בעבודה ההולמת את כישוריהם, מבין המועסקים- לפחות 25% ישפרו את תנאי ההעסקה שלהם ו/או ישדרגו לעבודה מתגמלת יותר ו/או הולמת יותר את כישוריהם. 70% מהמשתתפים ירכשו ידע ומיומנויות בתחום התעסוקתי.
כפי שניתן לראות חזון העמותה לשינוי הינו מדיד וניתן להערכה, כמו כן אנו פועלים כל העת לשיפור והגברת ההבנה שלנו למה מחולל שינוי ומה יביא את המשפחות אותן אנו מלווים לעצמאות מרבית.