עמותת ינשופים

0765439944
operations@yanshufim.org
קישור

ינשופים היא עמותה לחינוך שפועלת לגילוי ולמימוש הפוטנציאל המלא של כל תלמיד בישראל.