פועלות ברשת

0523349112
poalot@gmail.com
קישור

פועלות ברשת, מייסודה של שלומית ליר, נועד לקדם אקטיביזם רשת בקרב נשים פעילות ציבור. זאת באמצעות סדנאות לאוריינות דיגיטלית, אירועים חברתיים ומיזמים שנועדו לקדם את קולותיהן של נשים במרחבים דיגיטליים וחוץ-דיגיטליים.