בני ברית - מרכז קהילתי

03-6583111
brit@bezeqint.net
קישור

משמש כבית חם לקהילה
עבור תושבי העיר בני כל הגילים, מקום למפגש, ליצירה וללמידה ומעניק מגוון רחב של שירותים בתחומי החינוך, החברה, הקהילה, התרבות והפנאי, במחירים שווים לכל נפש.