עמותת פוש

03-5354965
keren@pushedu.org
גן השקמים 12 סביון
קישור

עמותת פוש הינה עמותה התנדבותית המעניקה שיעורי עזר ללא תשלום לתלמידים מרקע סוציו אקונומי מוחלש הזקוקים לעזרה בלימודים.