קאונט מי אין ביחד

025829983
beyachad.org@gmail.com
המרפא 1 ירושלים
קישור

קאונט מי אין ביחד (ע"ר), האגודה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה, פועלת במטרה להעלות את איכות חייהם של ילדים ואנשים עם מוגבלות ולאפשר להם לחוש חלק בלתי נפרד מן החברה. האגודה חרטה על דגלה את המוטו של שילוב וקידום ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה ופועלת במישורים רבים למימוש מטרה זו.
הדרכה לשילוב- האגודה מספקת שירות הדרכה מקצועית למען הילד המשתלב במסגרת רגילה; בפגישות הדרכה של יועצת מקצועית לאורך כל השנה מקבלים סייעות, הורים, וצוותים חינוכיים כלים לקידום הילד ולתועלת השילוב.
פרוייקט "ייעוץ באהבה" - יעוץ כללי ומקיף והכשרות בנושא השילוב, להורים, מורים ואנשי מקצוע, בהרצאות, קורסים ואף באופן אישי, על ידי אנשי המקצוע של האגודה המתמחים בצרכי האוכלוסייה. האגודה מיידעת מפעם לפעם ובעת הצורך מידע בחדשות, הדרכה ונושאים אקטואליים, באמצעים כתובים שונים, ובנוסף, מפיקה האגודה הרצאות הדרכה בנושאים שונים הקשורים בחינוך מיוחד בקו הפתוח – "הקו החם".077-2609368
פרוייקט חונכים "חונכים באהבה" מתנדבים מכל הארץ מאפשרים להורי הילדים המוגבלים אפשרות לתעסוקה אחר הצהריים לילדיהם
פרוייקט "נוסעים באהבה" מתנדבים מכל הארץ מסיעים ילדים מהצהרונים ומקומות הלימוד לביתם.
כמו כן יש לנו פרוייקטים נוספים, תמיד אפשר להתעדכן בטלפון, באתר או בפייסבוק!