עלמה- העמותה למען הקשיש נצרת עילית

046560861
luda@almanaz.co.il
רח' יזרעאל 21 נצרת עילית
קישור

מתן טיפול רפואי , סיעודי , סיוע כלכלי , חברתי , רוחני ותרבותי לקשישי
נצרת עלית לרבות אוכלוסיית קשישים ניצולי שואה וקשישים עולים .
עמותה מפעילה בית אבות , 4 מרכזי יום , שכונות תומוכת , טיפולי בית ועוד שרותים רבים נוספים.