בית הילדים גבעת עדה

0528747674
yehiel122@gmail.com
גבעת עדה
קישור

כפר ילדים של המפעל להכשרת ילדי ישראל.

מטרתנו המרכזית היא לאפשר לילדים להתפתח מבחינה רגשית, נפשית חינוכית, לימודית, תרבותית ואישית באמצעות חינוך טיפולי , אוירה נכונה וקבלת הילד ומשפחתו. אנו מאמינים שהשיטה החינוכית המבוססת על מודל המשפחתונים תורמת רבות לצמצום הפערים בתחום החינוכי, לשיקום דימויו העצמי ולהתפתחותו התקינה של הילד. מתוך כך אנו מתייחסים לכל ילד וילד באופן אינדיבידואלי, ומנסים לענות על כל צרכיו הייחודיים.