קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ)

03-5758161
yaara@hgf.org.il
רמת גן
קישור

בשנת 2009 נוסדה קרן גרינספון ישראל שמפעילה את תכנית ספריית פיג'מה, המבוססת על תכנית האחות האמריקאית PJ Library. ספריית פיג'מה פועלת בשיתוף האגף לחינוך הגיל הרך במשרד החינוך, במטרה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. כיום כ- 250,000 הורים וילדים ישראליים שותפים לתכנית ספריית פיג'מה.
לאתר התכנית: http://www.pjisrael.org

החל מינואר 2014 מפעילה קרן גרינספון ישראל בשיתוף משרד החינוך וקרן פרייס את תכנית מכתבאת אל פאנוס (ספריית העששית), תכנית לעידוד קריאה ואורינות בגיל הרך הפועלת בגני הילדים הממלכתיים בחברה הערבית בישראל.
לאתר התכנית: http://www.al-fanoos.org/page.aspx?id=165&menu=inpvm165 .

מתוך ההבנה של החשיבות הגבוהה של קריאה לילדים בגיל הרך, החליטה קרן גרינספון ישראל להרחיב את התכנית ובשנת הלימודים תשע"ו נפתחה תכנית לגילאי 2-3, "ספריית פיג'מה לקטנטנים" אשר פועלת במעונות יום ברחבי הארץ.
לאתר התכנית: http://splk.org.il .

פעילותה של קרן גרינספון בישראל מתרכזת בתכניות ספריית פיג'מה ומכתבאת אל פאנוס, הקרן אינה תומכת בתכניות נוספות בארץ.

קרן גרינספון ישראל בע"מ הינה חברה רשומה ברשות התאגידים כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), בעלת אישור ניהול תקין של רשות התאגידים (מלכ"רים), אישור ניהול פנקסי חשבונות ובעלת אישור לפטור מלא מניכוי מס במקור.
לקרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.