מידה

054-6347437
maya.schneid@gmail.com
קישור

מידה – מדינת ישראל דמוקרטית והומניסטית / ميدا – دولة إسرائيل ديموقراطية وانسانية היא עמותה רשומה שקמה כדי להיאבק על אופיה ההומניסטי של החברה בישראל ועל זהותה הדמוקרטית של המדינה, על רקע הפגיעות הקשות בערכים אלה מצד השלטון ומצד גורמי ציבור אחרים.
העמותה שואפת ליצור שינוי בתודעה האזרחית והמוסרית של אזרחי המדינה ע”י פעולות חינוך והסברה לקהלים רחבים מחוץ למערכת החינוך הפורמלי.