אל-סם

03-5462076
alsamoffice@gmail.com
קישור

עמותה ציבורית המטפלת בבני נוער וצעירים העושים שימוש לרעה בסמים ואלכוהול