זרקור

052-5140202
juliadolgin@gmail.com

• בית ספר עצמאי, החופשי ליישם שיטות חינוך מהמתקדמות בעולם
• בית ספר דו-לשוני (עברית ואנגלית) השואף להטמיע את שתי השפות ברמה הגבוהה ביותר בקריאה, דיבור וכתיבה
• מחויבות ללימודי יהדות פלורליסטית עבור כלל ילדי ישראל, המגיעים מכל רחבי הקשת החברתית
• מחויבות למתן שוויון הזדמנויות לחינוך מצוין עבור כל ילדי ישראל, קבלה לבית הספר תינתן על בסיס רמה אקדמית ומחויבות ההורים לחזון בית הספר, ללא התייחסות למצב הסוציו-אקונומי

זרקור מייצג מודל חדש בחינוך הישראלי: חינוך מוקפד ברמה מצוינת, לצד גישה עוטפת ומטפחת. גישה זו תציב את זרקור כבית ספר עצמאי העומד בשורה הראשונה עם בתי הספר הטובים בעולם. לזרקור ארבעה עקרונות מרכזיים:
דו-לשוניות (עברית ואנגלית), פלורליזם ביהדות, סולידריות ואחריות חברתית, וטיפוח דור מנהיגי העתיד.

מטרתנו הינה להעניק לדור הבא של החברה הישראלית חינוך שיהווה דוגמה ומופת, ומתוך כך למנף את החברה הישראלית לרמות חדשות של מצוינות במגוון תחומים. החל מגיל צעיר, זרקור תעניק לילדים בסיס איתן ללמידה לכל אורך חייהם, תוך כדי טיפוח וחיזוק הקשר למורשת ולקהילה.