הליקון

03-5600122
heliconisrael@gmail.com
נחלת-בנימין 73, תל-אביב
קישור

הליקון - עמותה לקידום שירה בישראל (ע"ר)
מיסודם של אירית סלע ואמיר אור