החברה למרכזים קהילתיים בעכו

050-8424859
limoruz@akko.matnasim.co.il
עכו
קישור

ה"חברה למרכזים קהילתיים בעכו בע"מ-חל"צ", הינה חברה סוכנותית – הפועלת לתועלת הציבור,
שהתאגדה והוקמה כחברה בשנת 1990.
לחברה מונה דירקטוריון המורכב מנציגי הסוכנות היהודית, החברה למתנ"סים ותושבים, שמכתיב
את מדיניות החברה ומבקר ומפקח את הדוחות הכספיים המוגשים בכל שנה.
בחברה מועסקים כ- 100 עובדים מתוכם 35 עובדים משרתיים והשאר מדריכים שעתיים ופדיון.

תיאור כללי על פעילות החברה :
שיתוף והעצמת תושבים בקהילה, טיפול באוכלוסיות חלשות, פיתוח תוכניות לרבדים שונים
באוכלוסייה בתחומי תוכן שונים : למידה, נוער, תרבות, ספורט, גיל רך ומשפחה, אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים, מסורת ותרבות תורנית, אזרחים בוגרים ועוד.

החברה למרכזים קהילתיים בעכו – נותנת מענה לפעילויות בשעות הפנאי לכל רובדי האוכלוסייה
החל מהגיל הרך וחלה באזרחים הבוגרים.
רשת המתנ"סים - מורכבת מ- 5 שלוחות הפרוסות גיאוגרפית בכל רחבי העיר.