מעון חברת נעורים

058-4555522
yossim@molsa.gov.il
ת.ד. 6 תל מונד

מעון חברת נעורים שייך למשרד הרווחה, ממוקם ליד תל-מונד. המעון נותן שירותי דיור, בריאות, תעסוקה וטיפול מקצועי ל-250 דיירים במאובחנים כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). הגיל הממוצע של הדיירים עולה על 55 ורובם נחשבים מזדקנים מבחינת יכולת התפקוד שלהם