getinvolved

0545420450
noa@getinvolved.org.il
https://www.facebook.com/groups/519469054923602/
קישור

getinvolved הוא מיזם חברתי להתנדבויות חד פעמיות המחבר בין אנשים הזקוקים לסיוע לבין אנשים שרוצים לעזור.

חזון העמותה - איחוד וחיזוק הקהילה, אהבת אדם והרוח האנושית, על ידי חיבור בין בני אדם באשר הם.

אנשים רבים מעוניינים להיות מעורבים חברתית ולהשפיע על סביבתם, אך נתקלים בקשיים שונים: שגרת יומיום עמוסה, קשיי השתלבות במערכי ההתנדבות של העמותות השונות והדרישה להתחייבות ארוכת טווח ברבים מן הארגונים. בפועל, מיצויו של פלח פוטנציאלי נרחב של מתנדבים ומתנדבות אינו ממומש (נתוני הלמ"ס)

הפתרון שלנו הוא פלטפורמה אינטרנטית להתנדבויות חד-פעמיות.