עמותת ברקת לקידום החינוך האנתרופוסופי

0523-583751
amutatbareket@gmail.com
הרמב"ם 9

עמותת ברקת מבקשת לקדם דרך חינוכית ברוח האנתרופוסופיה בתוך מערכת החינוך הציבורית במבשרת ציון ובסביבתה. העמותה מפעילה שני גנים המשויכים לזרם החינוך הממלכתי והנים בעלי אופי ייחודי ברוח האנתרופוסופיה.
החינוך האנתרופוסופי שואף לפגוש כל אדם כאינדיבידואל, ולתמוך בהתפתחותו הפיזית, הנפשית והרוחנית.
הערכים עליהם מושתתת הדרך החינוכית: אהבת אדם ותמיכה בהתפתחותו האינדיבידואלית והשלמה, אהבת הסביבה, שיתוף, כבוד הדדי, ראיית האחר, חקר ויצירתיות.
ניהול העמותה מתהווה מתוך שיח בין אנשי הצוות החינוכי, אנשי ועד העמותה והמנהלה המקיימים דיאלוג ומקבלים החלטות משותפות.
העמותה שואפת לקיים דיאלוג פתוח ומזמין במעגלי שיח שונים ובדרך זו לטפח קהילה פעילה הניזונה מהערכים המרכזיים ותומכת בעשייה החינוכית.
העמותה שואפת לחבר בין הערכים האוניברסליים שעליהם מושתת החינוך האנתרופוסופי לבין מורשת החברה הישראלית.