מרכזים קהילתיים הרצליה

0545548232
herzliya@matnasim.org.il
פוסטר 2 הרצליה
קישור

מרכזים קהילתיים הרצליה מוביל את החינוך הבלתי פורמאלי ותרבות הפנאי בעיר לגילאי לידה עד שיבה.
חוגים, ארועים, בינוי קהילה