אופנים

08-6209666
south.jobs@ofanim.org.il
הנרייטה סולד 3 באר שבע
קישור

עמותת אופנים מביאה עושר חינוכי והעצמה לילדים בפריפריה הרחוקה בישראל, בכדי לעודד את שאיפותיהם להשכלה ולתרומה לעצמם ולחברה כולה.
שאיפתנו היא לייצר לילדים חוויות מפתח משמעותיות אשר ישפיעו ויתרמו לעתידם.