העמותה למען הקשיש

03-9632116
dafnabm1@walla.com
גרשון מן 3 ראשל"צ
קישור

העמותה למען הקשיש בראשל"צ הוקמה ע"י העירייה,משרד הרווחה,המוסד לביטוח לאומי ואשל.
מטרת העמותה יצירת מסגרת לפיתוח שירותים לאוכלוסיה הקשישה בעיר.
המגמה הינה הארכת שהות הזקן בסביבתו הטבעית.
העמותה למען הקשיש בשותפות עם תחום הטיפול בקשיש שבמנהל לשילוב חברתי מפעילה שלושה מרכזי יום לקשיש. המרכזים מנוהלים ע"י העמותה למען הקשיש,כאשר הפניית הקשיש למרכז היום הינה באמצעות עובדות סוציאליות של תחום הטיפול בקשיש.
מרכז היום הינו מסגרת יומית המאפשרת לזקן המוגבל בתפקודו לקבל סיוע בטיפול אישי והשגחה תוך כדי פעילות תעסוקתית וחברתית.