מרש"ל - מרכז רב שרותים לעיוורים

08-8534647
osnatbm@ashdod.muni.il
אליאשוילי 1 אשדוד

מרכז רב שירותים לעיוורים , מחלקת שיקום מוגבלויות , אגף הרווחה עיריית אשדוד