צו פיוס - החינוך המשותף

02-6215353
michalbergman40@gmail.com
קישור

ארגון צו פיוס הוקם על ידי קרן אבי חי בשנת 1996 ומאז הוא פועל לקיומה של חברה בה חיים ופועלים יחד יהודים בעלי מגוון זהויות על הרצף הדתי-חילוני בתחומי החינוך, הקהילה והתרבות. בשנים האחרונות מתמקד הארגון בהקמתן של מסגרות חיים מעורבות ברחבי הארץ, המבוססות על עוגנים קהילתיים משותפים כמו גני ילדים, בתי ספר וחיי תרבות משמעותיים. המעורבות הגוברת של צו פיוס בזירה חשובה זו נובעת מהערכה שלמסגרות אלה, למרות היקפן הנוכחי הצנוע, יש פוטנציאל לגדול ולהשפיע על החברה הישראלית כולה, לשנות את המרחב הדתי-חילוני ולהוות גורם מלכד בין הקבוצות והמגזרים השונים.
תחומי פעילות
חינוך פורמלי: קידום החינוך המשלב המשותף לתלמידים דתיים, חילונים ומסורתיים (בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי) באמצעות הקמת מסגרות חדשות, הכשרת פרחי הוראה (בשיתוף סמינר הקיבוצים), השתלמויות מורים ופיתוח תכניות לימודים. עד כה סייע צו פיוס בהקמת תשע מסגרות חינוך משלבות חדשות. מסגרות נוספות נמצאות בתהליכי פיתוח.

חינוך בלתי פורמלי: יצירת מסגרת לחינוך בלתי פורמלי ברוח מרחב החיים ביחד. בקיץ 2013 יתקיים פיילוט ראשון של מחנה קיץ בן עשרה ימים לבני נוער בוגרי כיתות ז'-יב'.

מדיה: קידום שיח נוקב באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של הארגון בנושאי דת, מדינה, חברה, חינוך ועוד.