עמותת "יחדיו" יד-ביד

052-8701933
yahdavtc@walla.com
טירת כלמל
קישור

עמותת "יחדיו" יד-ביד מאמינה שלאדם עם הצרכים המיוחדים, כמו לכל אדם, הזכות והיכולת לחיות חיים של כבוד ועצמאות תוך מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו.
העמותה שואפת להעניק לאנשים בעלי צרכים מיוחדים את כל השירותים הנדרשים על מנת שהזדמנות זו תתקיים באמצעות הענקת שירותים שונים בהתאם לצרכים העולים בשטח בקרב האוכלוסיות המיוחדות בגילאים השונים.
שירותים אלו יוענקו בעלות מינימלית על מנת שכל נפש תוכל ליהנות מהם ללא קשר למעמדה הסוציואקונומי.