הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

03-7733134
pcati@stoptorture.org.il
ת.ד. 4634 ירושלים 9104601
קישור

אנחנו פועלים למען בני אדם באשר הם - ישראלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ונתינים זרים נוספים, השוהים בישראל ובשטחים הכבושים, במטרה להגן עליהם מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות, כלומר: משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר וצה"ל. מה מנחה אותנו? החוק הישראלי, החוק הבינלאומי, ערכי המוסר והדמוקרטיה