אוזן ללב

0545621469
slubasz@gmail.com

מטרתנו היא להפוך נתמכים לתומכים ולצאת עם צוות התומכים המורכב מאוכלוסיות הנחשבות כמוחלשות (בעלי מגבלות בתנועה, ליקויי ראיה ושמיעה, אוכלוסיות בסיכון ועוד) לשטח, בכדי להעניק לכל אדם בקהילה תמיכה ואוזן קשבת.
באמצעות סדנאות מקצועיות במיומנויות הקשבה ותמיכה תוך ליווי אישי המותאם לצרכיו הייחודיים של כל משתתף, אנו פועלים בכדי לאפשר לכל מבקש לנסות ולהפוך לתומך באחר, ומציעים לנתמכים בקהילה חוויה מעצבת ומעצימה, תוך רכישת מיומנויות חברתיות בעלות ערך בהן נתינה, הקשבה, אמפטיה, הכלה ותמיכה באחר.
לבסוף, אנו מנגישים לבוגרי סדנאות נבחרים מסלול הכשרה מקצועי כתומכים ובכך גם מקנים להם אפשרות לתעסוקה מכובדת ומשמעותית בשירות הקהילה.