המשקם

036367555
limorh@hameshakem.co.il
יוני נתניהו 3 אור יהודה
קישור

חברת המשקם עוסקת ביצירת תעסוקה עשירה, מגוונת ומאתגרת לכל סוגי המוגבלויות, המאפשרת ניוד עובדים על הרצף התעסוקתי.
שילוב המסוגלים לכך בשוק העבודה הטבעי, באמצעות ניוד שוטף על רצף השיקום.
פריסת פעילות תעסוקתית בכל הארץ, ללא מגבלה.
יצירת תוכנית שיקום אישית, מותאמת ומוכוונת יעדי הצלחה.
הענקת טיפול מיטבי לעובדי המסגרת, על-ידי השבחה רצופה של מיומנות סגל השיקום המטפל.