מרכז הילדים והנוער "אמונה"

04-6069801
simacmoyal@gmail.com
יהושוע חנקין 50
קישור

מרכז הילדים והנוער "אמונה" עפולה הינו פנימייה טיפולית
לילדים ונוער בגילאי 8-18.